PKMN - Lucario
Tanya kozak pkmn lucario

In celebration of Twitch's Pokemon marathon I'm doing my own pokemon marathon: drawing!
"The Aura is with me!"